Tante Door Ambachtelijke kip

 

Tante Door Kip

Het Tante Door kipconcept richt zich op een betere balans tussen dier, milieu en mens en biedt jou duidelijkheid in leefwijze en opgroei van onze kippen. Zo kies je bewust jouw stukje kip.

Gericht op een betere balans tussen dier, milieu en mens

Wij kunnen niet in één dag de wereld veranderen, maar samen met jou doenwe elke dag een stapje. Binnen het Tante Door kipconcept streven wij naar een continue verbetering van de balans tussen de facetten dier, milieu en mens. Om tot een, naar onze mening, betere balans te komen hebben wij weloverwogen keuzes gemaakt. Keuzes als het langzaamgroeiende ras, de leeftijd van onze kippen, het soort voer, het niet gebruik maken van medicijnen, het gegarandeerde inkomen voor onze Tante Door boeren, maar ook de vestigingsplaatsen van onze bedrijven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sinds onze start in 2014 hopen wij dat onze keuzes binnen het Tante Door kipconcept hebben geleid tot een bijdrage aan een betere balans tussen dier, milieu en mens.

Dierenwelzijn
Binnen het Tante Door kipconcept hebben wij bewust gekozen voor een langzaamgroeiend ras. Zo leeft Tante Door gemiddeld 30% langer dan een reguliere kip. Naast een optimaal stalklimaat, stalverrijking en afleidingsmateriaal hebben onze kippen een natuurlijk dag- en nachtritme. Binnen ons concept kijken wij niet alleen naar het maximaal aantal kippen per vierkante meter, maar juist ook naar het maximaal aantal kilo per vierkante meter. Tevens vinden wij het belangrijk dat naast onze boeren ook het moederdierbedrijf, de broederij en de slachterij in Nederland gevestigd zijn om de onderlinge transporttijden zo kort als mogelijk te houden.

Milieu
Veel dierlijke producten hebben in een bepaalde mate een CO2-voetafdruk. Omdat onze Tante Door kippen trager groeien en langer leven dan bijvoorbeeld reguliere kippen hebben zij ook meer voer nodig. Als wij de vergelijking trekken op het gebied van de CO2-voetafdruk tussen bijvoorbeeld reguliere en biologische kippen zijn wij van mening dat onze Tante Door kippen hier tussenin zitten. Ook de soja die wij voor het voer van onze Tante Door kippen gebruiken is verantwoorde soja (RTRS), dit houdt in dat er bij het telen is gelet op het verantwoordelijk omgaan met de wetgeving, arbeid, gemeenschap, natuurlijke omgeving en goede landbouwpraktijken.

Mens
Wij vinden het belangrijk dat onze Nederlandse boeren een eerlijke prijs ontvangen. Wij voorzien de boer in een gegarandeerd inkomen wat neerkomt op een vaste prijs per vierkante meter voor het verzorgen van onze Tante Door kippen. Dagelijks zetten onze boeren zich met volle overgave in om Tante Door een goed leven te geven. Onze boeren geven aan dat zij veel plezier beleven aan het verzorgen van onze Tante Door kippen en trots zijn om deel uit te maken van dit mooie concept.

Volledig antibiotica- en cicciodiostaticavrij concept

Het gebruik van antibiotica en coccidiostatica wordt in de gehele keten van het Tante Door volledig uitgesloten. Om te voorkomen dat de Tante Door kippen ziek worden krijgen zij speciaal voer. Door het toevoegen van etherische oliën, zuren en butyraten aan het voer van de Tante Door kippen wordt de darmgezondheid ondersteund. De etherische oliën en zuren werken antibacterieel en butyraten werken ontstekingsremmend en hebben daarmee een helende werking op de darm. Tante Door is een 100% antibioticavrij kipconcept en daarnaast het eerste kipconcept in Nederland dat volledig is overgestapt op coccidiostaticavrij voer. Ook is het vlees van onze Tante Door kippen volledig vrij van Salmonella*.

Antibioticavrij concept

Al het kippenvlees in Nederland is antibioticavrij, let op, we benadrukken hier nogmaals: het vlees is antibioticavrij. Op het moment dat kippen ziek worden, krijgen zij antibiotica toegediend van de dierenarts, vervolgens wordt er een langere wachttijd aangehouden voor het slachten om er zeker van te zijn dat de antibiotica uitgewerkt is. We weten echter nooit 100% zeker of het vlees dan geen residuen meer van antibiotica bevat (de wachttermijn is immers een gemiddelde en dit is voor elke kip anders). Residuen van antibiotica in vlees kunnen misschien leiden tot een antibioticaresistentie bij bacteriën welke gevaarlijk kunnen zijn voor de mens.

100% antibioticavrij kipconcept
Binnen het gehele Tante Door kipconcept wordt geen antibiotica gebruikt. Dit houdt in dat wij het gebruik van antibiotica zoveel mogelijk proberen uit te sluiten. Op het moment dat onze Tante Door kippen ziek worden en natuurlijke middelen niet werken krijgen zij na goedkeuring van de dierenarts antibiotica toegediend door de dierenarts. Deze kippen zullen vervolgens niet onder het concept Tante Door verkocht worden. Je kunt er dus 100% zeker van zijn dat het gehele concept – en dus niet alleen het vlees – van Tante Door antibioticavrij is.

Cocciodiostaticavrij voer

Coccidiose is een wereldwijd voorkomende pluimveeziekte. De oorzaak is de eencellige darmparasiet Eimeria, waarvan zeven varianten bekend zijn. Cellen van de verschillende coccidiose-soorten zijn in principe altijd op een pluimveebedrijf aanwezig en 99% van alle kippen krijgt dan ook een coccidiose infectie, van reguliere kippen tot aan biologische kippen, ze krijgen er allemaal mee te maken.

Coccidiostatica

Coccidiostatica hebben een antibiotische werking, ze worden gebruikt om de darmparasiet Eimeria (coccidiose) tegen te gaan. Coccidiostatica worden in de Europese Unie niet onder antibiotica geschaard, maar onder additieven (toevoegingsmiddelen voor diervoeding). De antibiotische werking was voor ons al genoeg om dit uit het voer van onze Tante Door kippen te halen. Met 100% natuurlijke producten ondersteunen wij nu de darmgezondheid van onze Tante Door kippen.

Daarnaast blijft de vraag of coccidiostatica onder antibiotica valt of niet, hier zijn de meningen over verdeeld. De Keuringsdienst van waarde heeft onderzoek gedaan naar coccidiostatica en kwam tot de conclusie dat deze met een antibiotische werking wel onder antibiotica moet vallen. Bekijk hier de aflevering van de Keuringsdienst van waarde terug.

Ons alternatief
Net als bij mensen zijn kippen die gezond en vitaal zijn minder vatbaar voor ziektes. Door het toevoegen van etherische oliën, zuren en butyraten aan het voer van Tante Door wordt de darmgezondheid van Tante Door ondersteund. De etherische oliën en zuren werken antibacterieel en butyraten werken ontstekingsremmend en hebben daarmee een darm helende werking. Deze toevoegingen voorzien de dieren van de beste en juiste voeding tijdens verschillende fases in hun leven en kunnen ze coccidiose op een veilige manier doorstaan.

Onderzoeksresultaten
Uit uitgebreide praktijktesten blijkt dat de toevoegingen leiden tot een betere (darm)gezondheid van het dier en daardoor het gebruik van coccidiostatica in het voer overbodig maakt**.

Weerstand
Dankzij de toevoeging aan het voer van Tante Door bouwen de dieren meer weerstand op en helpt dit bij:

  • Stimulatie van goede darmbacteriën
  • Bescherming van de darm
  • Ondersteuning van het immuunsysteem
  • Preventie van darmstoornissen

Hierdoor is de kans zeer klein dat de dieren ziek worden en behandeld moeten worden met antibiotica***.

* Bij wijze van hoge uitzondering kan hiervan afgeweken worden als dit conflicteert met de leveringsplicht naar de versspecialist. In het geval dat er een ongevaarlijke Salmonella variant geconstateerd is vermelden wij aan de versspecialist dat er Salmonella geconstateerd is. Dit is wettelijk verplicht. In het geval dat er een gevaarlijke Salmonella variant geconstateerd wordt dan dient het vlees eerst te worden verhit alvorens het wordt uitgeleverd om alle Salmonella’s te doden. Dit is nog nooit voorgekomen (datum van schrijven februari 2022).

** Dit blijkt uit praktijktesten bij onze Tante Door kippen

*** Het houden van Tante Door kippen is voor iedere boer een nieuwe ervaring. Dit komt door het ras, de leefwijze, opgroei en voeding van Tante Door. Mochten onze Tante Door kippen overhoopt toch ziek worden en de natuurlijke middelen niet werken dan krijgen zij na onderzoek van de dierenarts antibiotica toegediend door de dierenarts. Sinds de start van het concept in 2014 zijn wij pas vijfmaal genoodzaakt geweest antibiotica te gebruiken (datum van schrijven februari 2022). Over de jaren heen hebben wij al meer dan 500 koppels gehad, hiervan is dus minder dan 1% geholpen met antibiotica. Een feit waar wij erg trots op zijn. Deze kippen zullen niet onder het Tante Door kipconcept verkocht worden. Bij wijze van hoge uitzondering kan hiervan afgeweken worden als dit conflicteert met de leveringsplicht naar de versspecialist. In dat geval vermelden wij aan de versspecialist dat er antibiotica gebruikt is. Dit is nog nooit voorgekomen (datum van schrijven februari 2022).

100% Nederlandse kip met een volledig gesloten keten

Wij vinden het belangrijk dat je weet waar jouw stukje kip vandaan komt. Tante Door is een 100% Nederlandse kip omdat alle bedrijven in de keten uitsluitend in Nederland gevestigd zijn. Van moederdier tot aan de slager. Het is een volledig gesloten keten in eigen beheer en staat geheel op eigen benen. Juist hierdoor zijn wij in staat, om samen met alle schakels in de keten, snel verbeteringen door te voeren. Het Tante Door kipconcept heeft naast de algemene standaard certificeringen een totaal eigen controleprogramma wat onafhankelijk gecontroleerd én gecertificeerd wordt door Kiwa VERIN.

100% Nederlandse kip

Tante Door is een Nederlands kipconcept waarbij ook alle bedrijven in de keten uitsluitend in Nederland gevestigd zijn. Het moederdierbedrijf, de broederij, de voerfabriek, de boerderijen, de slachterij, het verwerkingsbedrijf en de versspecialisten (slagerijen en poeliers) zijn allemaal in Nederland gevestigd. Binnen het Tante Door kipconcept vinden wij openheid en transparantie erg belangrijk en daarom benoemen wij juist de bedrijven in de keten.

Controleprogramma

Eén van de belangrijkste aspecten binnen het Tante Door kipconcept is het controleprogramma. Wij eisen een hoop van de bedrijven in de keten én van onszelf. Iedere schakel binnen het Tante Door kipconcept wordt onafhankelijk gecontroleerd én gecertificeerd door Kiwa VERIN. Zo weten we zeker dat we scherp blijven en de kwaliteit altijd hoog is. Een ander belangrijk aspect is de onderlinge afstand van de bedrijven in de keten. Binnen Nederland houden we de transporttijden zo kort als mogelijk.

Sneller verbeteringen doorvoeren

Omdat het aantal bedrijven in de keten relatief klein is zijn de lijnen korter en daardoor als concept veel wendbaarder. Dit stelt ons in staat om verbeteringen snel door te voeren binnen het Tante Door kipconcept waar wij dit nodig achten. Ook het menselijke aspect speelt hierbij een belangrijke rol. Door de gezamenlijk georganiseerde bijeenkomsten wisselen bijvoorbeeld ook de boeren opgedane ervaringen uit. Dit alles draagt bij aan een continue verbetering van het Tante Door kipconcept.